Ukrainian student has completed Advanced class for N1

Ukrainian student TETIANA BOGDANOVA has already acquired N3 and has now completed the advanced class for N1 at Toho International College. Right now, the school is offering a 9-day preparation program just before the JLPT. We wish her good luck in the N2 exam in December and hope she passes it. The teachers are cheering for your success!
 
[Bạn sinh viên người Ukraina đã hoàn thành khóa học tiếng Nhật thượng cấp (đối tượng N1)]
 
Bạn TETIANA BOGDANOVA trước đó đã lấy được chứng chỉ N3, vừa hoàn thành chương trình tiếng Nhật thượng cấp (N1) tại trường chúng tôi. Hiện nay, trường đang tổ chức các giờ học luyện thi JLPT trong 9 ngày trước kỳ thi. Các bạn hãy cố gắng thi đỗ chứng chỉ N2 trong kỳ thi vào tháng 12 này nhé. Toàn thể giáo viên đều ủng hộ các bạn.